Stopnice do dimnika

STOPNICE DO DIMNIKA

 

V večini primerov spregledamo stopnice na strehi katere vodijo do dimnikov. Treba je dimnikarjem omogočiti varen dostop do dimnika, kajti v večini primerov dimnikarji očistijo dimnike v kurilnici, celega dimnika pa ne očistijo ker ga ne dosežejo. Za varen in udoben dostop do dimnika omogoča stopnica širine najmanj 30 cm, namesti se lahko na vseh vrstah streh z naklonom 15-85 stopinj. V večini primerov se lahko montira v kombinaciji z strešnim oknom, kot je razvidno iz slike. Vgradnja stopnice do dimnika ni moteča za konstrukcijo in izgled strehe.